1.     هدف از رتبه بندی چیست؟

1.ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی

2.تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی

3.فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده

2.   معیارهای مورد نظر برای امتیاز دهی و امتیازات در نظر گرفته شده به چه نحو است؟

مدل رتبه بندی یک مدل همه جانبه 100 امتیازی است که در طراحی آن به موارد زیر توجه عمیقی شده است: توجه ویژه به نگاه سیستمی، نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی، توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی، اهداف توسعه ای و افق 1404

در این مدل که یادگیری طراحان مدل از نظام های رتبه بندی بین المللی است بیش از 70 آیتم در حوزه های صلاحیت حرفه ای و اهلیت، عملکرد مالی، بازرگانی خارجی و مسوولیت پذیری اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان خروجی رتبه متقاضی را اعلام می نماید. اطلاعات کامل در خصوص معیار ها و شاخص های مورد نظر دررتبه بندی در سامانه رسمی طرح موجود می باشد.

3.   چه کسانی می توانند در طرح رتبه بندی شرکت نمایند؟

تمامی فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی و شرکت های تعاونی که در حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و در زمان ارزیابی ها فعال بودن آن ها برای مرکز رتبه بندی  فعالان  اقتصادی محرز شود؛ امکان شرکت در این طرح را دارند.

4.   دسته بندی رتبه ها در مدل طراحی شده به چه ترتیب است؟

رتبه ها بر اساس  امتیاز کسب شده به: کارت زرین 100-81 کارت سیمین 80-61 کارت برنزین 60-41 کارت عادی 40-0

6.   چه مدت طول می کشد تا نتایج رتبه بندی اعلام گردد؟

از زمانی که فیش واریزی متقاضی در سیستم مرکز شناسایی می گردد متقاضی می بایست مستندات خود را حداکثر طی 1 ماه کاری در اختیار مرکز قرار داده و طبق آیین نامه داخلی مرکز پرونده متقاضی حداکثر طی 3 ماه بررسی و رتبه صادر گردد

7 .    تعرفه ثبت نام برای رتبه بندی چقدر است و این هزینه بابت چه دریافت می شود؟

برای اطلاع از تعرفه ارایه خدمات رتبه بندی به این بخش مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که در صورت لزوم به صحه گذاری اطلاعات توسط ارزیاب هزینه های سفر به سایت و اقامت به صورت جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین برای آگاهی از خدمات قابل ارایه در ازای تعرفه دریافتی به این بخش مراجعه نمایید. 

8.   گزارش مربوط به صادرات و واردات به چه نحوی باید باشد؟

این گزارش بایدحاوی دو مورد اساسی باشد:1. ارزش ریالی و ارزی صادرات و واردات شرکت طی سه سال اخیر2. کد تعرفه کالا های وارداتی و صادراتی شرکت در این بازه زمانی . خاطر نشان میشود کد تعرفه، کد 8 رقمی است که در برگه سبز های گمرکی در آیتم 33 آن موجود میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مدارک مورد نیاز در سایت مراجعه گردد.

9. اگر متقاضی دارای هیچگونه دعاوی و یا مورد حقوقی نباشد چه اقدامی باید انجام دهد؟

متقاضی باید یک گزارش رسمی با مهر و امضا مدیر عامل در این مورد به دبیرخانه ارائه دهد.

10. در صورت اعتراض به رتبه چه اقداماتی می توان صورت داد؟

 چنانچه متقاضی احساس کند تعدادی از فاکتورهای اساسی در فرآیند در نظر گرفته نشده اند می تواند ظرف ده روز مدارکی از این فاکتورها را همراه با درخواست تجدید نظر و پرداخت 70 درصد هزینه رتبه بندی اولیه ارسال کند. هیئت داوران پس ار ارزیابی مجدد واحد ارزیابی با بررسی این مدارک رتبه نهایی را صادر می کند و این رتبه قابل تجدید نمی باشد.

11.اگر متقاضی به نحوی هر یک از موارد مندرج در فرم های ثبت نام را در اختیار نداشت و یا تمایلی به ارایه آن ها نداشت قادر به انجام رتبه بندی خواهد بود یا خیر؟ (برای انجام رتبه بندی کلیه مستندات درخواستی الزامی است یا خیر؟)

مبنای رتبه بندی برپایه خوداظهاری است به این معنی که هر آن چه که متقاضی اظهار نماید بررسی و امتیاز دهی خواهد شود و هر آنچه اظهار ننماید امتیاز آن بخش را از دست خواهد داد و خللی در انجام رتبه بندی به صورت کلی برای ایشان نمی گردد. مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را برای عدم ورود به تفحص در اطلاعات بنگاه ها بکار می برد و سعی دارد به صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط متقاضیان که توسط شخص سوم تایید شده است و تحلیل آن ها و انجام بررسی های دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، نقش ملی و حاکمیتی خود را به نحو احسن ایفا نموده و در سطح ملی تعامل سازمان ها و شرکت ها را بهبود ببخشد.