دانلود مدارک فرم شماره 1 – ثبت نام اولیه

1) یک صفحه معرفی همراه با چارت سازمانی شرکت (به زبان فارسی و انگلیسی)

2) گزارش آخرین وضعیت اعتبارات دریافتی، میزان بازپرداخت و مانده آن از بانک ها و مؤسسات، همراه با سقف اعتباری بنگاه

جهت ارایه این مستند می توانید از طریق زیر اقدام فرمایید:

1.تکمیل فرم مربوطه و استعلام مستقیم از طریق مرکز رتبه بندی اتاق ایران به صورت رایگان و بدون اتلاف هزینه و زمان (فرم عمومی استعلام از بانک مرکزی)

3) رزومه اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد و کپی آخرین مدارک تحصیلی ایشان

رزومه اعضای هیات مدیره به طور مختصر شامل مشخصات فردی، پیشینه تحصیلات، تجربیات کاری، مهارت ها و صلاحیت ها به همراه کپی آخرین مدرک تحصیلی ایشان ارسال شود.

برای دریافت فایل نمونه فارسی اینجا  و برای فایل انگلیسی اینجا کلیک نمایید.

4) ارائه آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی و اظهارنامه ثبت نامه در دفاتر تجاری برای اشخاص حقیقی از سازمان ثبت شرکتها

آخرین روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبت شده و سایر موارد

5) ارائه آخرین لیست بیمه از سازمان تأمین اجتماعی

آخرین صورت دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان

(نرم افزار تامین اجتماعی 2 فایل خروجی دارد که تنها این فایل قابل قبول می باشدDSKWO00.dbf )

6) گواهینامه ها ، تأیید صلاحیت ها ، موفقیتها

به عنوان مثال:

 

·         گواهینامه های استاندارد مدیریت

·         جوایز صادراتی

·         جوایز حوزه کیفیت، تعالی و بهره وری

·         جوایز حوزه جامعه و محیط زیست

·         جوایز فردی (به عنوان مثال: کارآفرین نمونه)

·         واحد نمونه صنعتی

·         سایر جوایز ملی

·         سایر جوایز استانی

·         جوایز بین المللی

·         تایید صلاحیت ها و تقدیرنامه های حسن انجام کار

·         ……..

7) مستندات مربوط به عضویت در تشکل ها و هیات نمایندگان اتاق و انجمن های صنفی

ارائه مستندات مربوط به :

·         عضویت در انجمن ها و تشکل های صنفی

·         عضویت در هیات رئیسه انجمن ها و تشکل ها صنفی

·         عضویت در اتاق های مشترک (مانند اتاق مشترک ایران – آلمان و … )

·         عضویت در هیات رئیسه اتاق مشترک

·         عضویت در کمیسون ها و تشکل های تخصصی اتاق

·         عضویت در هیات رییسه کمیسون ها و تشکل های تخصصی اتاق

·         عضویت در هیات نمایندگان اتاق ها

·         عضویت در هیات رئیسه اتاق ها

8) مستندات مربوط به واحد تحقیق و توسعه در صورت وجود همراه با مستندات سه پروژه ارتقا بهره وری

9) کپی کارت بازرگانی دارای اعتبار به همراه تاریخ دریافت اولین کارت بازرگانی و تاریخچه تمدید ها

کپی تمامی صفحات و تاریخ دریافت اولین کارت بازرگانی

10) کپی فیش واریزی جهت رتبه بندی

کپی فیش واریزی بابت تعرفه خدمات رتبه بندی به شماره حساب جاری 8062741336 به شناسه واریز 1032088388773  بانک ملت شعبه ی وزارت نفت به نام مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

کلیه ی مستندات به صورت فایل ارسال گردد*