شرح مدارک مورد نیاز جهت شرکت در طرح ملی رتبه بندی اشخاص حقیقی

دانلود مدارک فرم ثبت نام 

 —————————————————————————————————

1) رزومه و سابقه فعالیت متقاضی و گواهینامه ها و تایید صلاحیت های معتبر 

مشخصات فردی، پیشینه تحصیلات، تجربیات کاری، مهارت ها و صلاحیت ها در قالب فایل نمونه به همراه کپی آخرین مدرک تحصیلی ایشان ارسال شود. برای دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.

2) گزارش آخرین وضعیت اعتبارات دریافتی، میزان بازپرداخت و مانده آن از بانک ها و مؤسسات، همراه با سقف اعتباری متقاضی

جهت ارایه این مستند می توانید از طریق زیر اقدام فرمایید:

1.تکمیل فرم مربوطه و استعلام مستقیم از طریق مرکز رتبه بندی اتاق ایران به صورت رایگان و بدون اتلاف هزینه و زمان (فرم عمومی استعلام از بانک مرکزی)

3) استعلام بانک مرکزی برای چک های برگشتی

جهت ارایه این مستند می توانید از طریق زیر اقدام فرمایید:

استعلام از بانک های عامل خود

4) ارائه گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

5) سوابق پوشش بیمه ای شخص

6) اظهار نامه مالیاتی (3 سال اخیر)

 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به 3 سال اخیر

7) کپی کارت بازرگانی دارای اعتبار به همراه تاریخ دریافت اولین کارت بازرگانی و تاریخچه تمدید ها وگواهی مربوط به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات واریزی به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (3 سال اخیر)

کپی تمامی صفحات و تاریخ دریافت اولین کارت بازرگانی و مستندات مربوط به آخرین پرداخت مبلغ سه در هزار واریزی به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مربوط به سه سال اخیر مد نظر می باشد.

8) گزارش رسمی (با مهر و امضاء متقاضی) مبنی بر مجموع حجم و ارزش ریالی واردات و صادرات به تفکیک برای سه سال اخیر (لیست کد تعرفه ها به تفکیک واردات و صادرات ضمیمه گردد)

گزارش رسمی (با مهر و امضاء متقاضی) مبنی بر مجموع حجم و ارزش ریالی واردات و صادرات به تفکیک، برای سه سال اخیر (لیست کد تعرفه ها به تفکیک واردات و صادرات ضمیمه گردد)

برای دریافت نمونه اینجا کلیک نمایید.

* کد تعرفه کالاهای وادراتی و صادراتی، همان کد کالا در اظهارنامه مالیاتی وارداتی یا صادراتی می باشد که در تصویر زیر مشخص شده است.

 

9) مستندات مربوط به عضویت در تشکل ها و هیات نمایندگان اتاق و انجمن های صنفی

ارائه مستندات مربوط به :

·         عضویت در انجمن ها و تشکل های صنفی

·         عضویت در هیات رئیسه انجمن ها و تشکل ها صنفی

·         عضویت در اتاق های مشترک (مانند اتاق مشترک ایران – آلمان و … )

·         عضویت در هیات رئیسه اتاق مشترک

·         عضویت در کمیسون ها و تشکل های تخصصی اتاق

·         عضویت در هیات رییسه کمیسون ها و تشکل های تخصصی اتاق

·         عضویت در هیات نمایندگان اتاق ها

·         عضویت در هیات رئیسه اتاق ها

برای دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.

       10)مستندات مربوط به فعالیت های اجتماعی شامل عضویت در مراکز اجتماعی و عام المنفعه و میزان کمک به این مراکز

برای دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.

11) گزارش رسمی (با مهر و امضا متقاضی ) در مورد وضعیت دعاوی و احکام صادره در مقابل ، مشتریان، تأسیس کنندگان، سهامداران، سازمان های دولتی و مردم نهاد

 برای دریافت نمونه اینجا کلیک نمایید.

* در صورت عدم وجود دعاوی، نامه ای مبنی بر همین موضوع نوشته و توسط متقاضی امضا گردد.

 

12) کپی فیش واریزی جهت رتبه بندی

کپی فیش واریزی بابت تعرفه خدمات رتبه بندی به شماره حساب جاری 8062741336 به شناسه واریز 1032088388773  بانک ملت شعبه ی وزارت نفت به نام مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

برای اطلاع از تعرفه ارایه خدمات اینجا را کلیک کنید.

*کلیه ی مستندات به صورت فایل ارسال گردد