اخبار

شدیدترین افت تولید چین رقم خورد

کاهش شدید نرخ تولید در چین، نگرانی‌ها را نسبت به آینده اقتصادی این کشور طی ماه‌ها و سال‌های آینده افزایش داده است چرا که این کاهش یکی از شدیدترین افت‌ها در یک سال گذشته در چین در بخش تولید بوده است.
Source: اخبار اقتصادی