اخبار رتبه بندی

رتبه بندی کارت های بازرگانی برای جلوگیری از تخلف …..

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: تمهیداتی برای رتبه بندی و صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از تخلف اندیشیده شده است
 
.
محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تخلف و استفاده سودجویان از کارت بازرگانی افزود: کارت های بازرگانی باید بازنگری شود و یک سوم مراودات بازرگانی کشور به صورت غیرشفاف است که مالیات و تعرفه پرداخت نمی کند و از کارت بازرگانی استفاده نمی شود و در عمل بخشی از آن قاچاق و بخشی اقتصاد زیرزمینی است.
 
وی تصریح کرد : در بحث کارت های زیرزمینی در جلسه ای که اخیر با نعمت زاده ، کرباسیان رئیس گمرک و افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم و تمهیدات اصلی را اندیشیدیم که به صورت آنلاین با گمرکات کشور و سازمان مالیات وصل هستیم و هر کجا که تخلفی صورت گیرد بلافاصله کارت را محصور می کنیم.
 
جلال پور افزود: رتبه بندی کارت های بازرگانی را شروع کردیم که از سال آینده قدرت و سرعت این کار افزایش می یابد و کارت ها را بر اساس رتبه و میزان واردات و صادراتی که انجام می دهند رتبه بندی کنیم.
 
وی درباره دغدغه اصلی اتاق نسبت به افرادی که بار اول کارت دریافت می کنند ، گفت : کسانی که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت می کنند محدودیت هایی اعمال کنیم که اتفاقاتی از جمله سوء استفاده صورت نگیرد.
 
رئیس اتاق ایران درباره محدودیت های کارت اولی ها افزود : باید سال اول تا یک میزان و در یک بخش واردات انجام دهند که آیین نامه دارد و درحال تنظیم با سازمان توسعه تجارت گمرک و اتاق ایران است…ادامه.