اخبار رتبه بندی

رتبه اولیه شرکت فتحی الماس اعلام شد …

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  شرکت فتحی الماس  در تاریخ 1394.03.10  در ساعت 11:00 با حضور مدیران ارشد آن شرکت برگزار گردید