نظر به اهمیت و کارکرد نظام­های رتبه­ بندی علمی و عادلانه در بهبود محیط کسب و کار و لزوم بکارگیری آنها در فراهم­ آوری بسترهای لازم برای توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی و در اجرای قوانین و مقررات زیر که به عنوان تکالیف قانونی بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، مرکز رتبه بندی اتاق ایران، وابسته به اتاق ایران اقدام به رتبه بندی فعالان اقتصادی می نماید.

رویکرد ارزیابی ها :

  • خود اظهاری
  • ارزیابی بر مبنای صحه گذاری اطلاعات اظهارشده و تجزیه و تحلیل آن ها
  • ارزیابی نتایج بر مبنای روندها ، مقایسه با میانگین ها و بهترین ها و اهداف توسعه ای

اصول بنیادین در طراحی نظام های رتبه بندی

  • توجه ویژه به نگاه سیستمی
  • همسویی با نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی
  • ایجاد تعهد به جاری سازی مقررات و قوانین
  • تسهیل نیل به اهداف توسعه ای و افق 1404

رتبه بندی اعضا:

طبق نظر هیات رئیسه وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مبنی بر پیاده سازی این طرح به صورت داوطلبانه و رتبه بندی 100 تا 300 شرکت به صورت آزمایشی در فاز اول، این طرح از فروردین ماه 1390 با ارسال فراخوان محدودی از بهترین شرکت های ایرانی در حوزه تولید، بازرگانی، خدمات و پیمانکاری آغاز گردید و طی این مدت بیش از 900 شرکت به صورت داوطلبانه با مدل مربوطه رتبه بندی شده اند. مطابق فرایند طراحی شده پس از برگزاری جلسه بازدید از محل با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد هر شرکت متقاضی، مدل رتبه بندی و پس از آن گزارش رتبه بندی تهیه شده با توجه به مستندات ارسال شده توسط متقاضی به صورت کامل برای حاضرین در جلسه ارایه می شود. پس از آن نظرات، بازخوردها و مستندات پشتیبان احتمالی متقاضیان دریافت شده و پس از بررسی مجدد، رتبه نهایی مشخص و گزارش فارسی تهیه و برای ایشان ارسال می گردد.

متن تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 89/03/08 هیات وزیران

“ اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.

برای دانلود متن کامل مصوبه قانونی کلیک کنید

ارزیابی صلاحیت و توان داخلی:

این رتبه بندی عطف تبصره ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منتشره در شماره 19658 مورخ 91/09/06 روزنامه رسمی که مقرر داشته صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه­ بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی توسط دستگاههای ذیربط تعیین ­شود؛ صورت می پذیرد.

ساماندهی پایگاه داده رتبه بندی اعتباری:

ماده 9 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد منتشره در شماره 19462 مورخ 90/03/10 روزنامه رسمی آن وزارت اقتصاد را مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعات چک های بلامحل و سفته­های واخواستی و نیز پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار نموده که اطلاعات آن در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار گیرد و مقرر داشته آیین ­نامه نحوه رتبه­ بندی و نحوه دسترسی و نحوه همکاری دستگاهها بوسیله وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تهیه شود.

رتبه بندی فعالان اقتصادی حوزه اکو:

با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابین گروه پارسیان هوشمند مجری طرح ملی رتبه بندی فعالان اقتصادی اتاق ایران و اتاق بازرگانی و صنعت اکو مقرر گردیده است طی یک برنامه زمانی 5 ساله نظام رتبه بندی فعالان اقتصادی حوزه اکو راه اندازی گردد.پیاده سازی این برنامه طراحی شده جز در بستر ایجاد و توسعه یک پایگاه داده مشترک از اطلاعات شرکت های عضو اکو و بررسی اطلاعات اولیه هر بنگاه و رتبه سنجی آنان و اعلام این رتبه ها میسر نخواهد بود. کارویژه اتاق اکو ارایه اطلاعات تجاری از کشورهای عضو به اعضا و تسهیل هر چه بیشتر این فرایند می باشد. با این نگاه این پروژه بستر مناسبی برای توسعه تجارت کشورهای عضو از طریق ارایه رتبه اشخاص و تعیین میزان خوشنامی آنان و ارایه گزارش های اولیه از وضعیت عمومی هر یک از طرفین در جهت کمک به برقراری ارتباط تجاری حرفه ای تر می باشد.