اخبار رتبه بندی

جلسه رتبه بندی شرکت بازرگانی آهن و فولاد میلاد برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی آهن و فولاد در تاریخ 1394.06.02در ساعت 10:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید