اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت پالایش شمالغرب آرکا برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پالایش شمالغرب آرکا در تاریخ 1394.07.05در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید