اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت طب پلاستیک نوین برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت طب پلاستیک نوین  در تاریخ 1394.07.14در ساعت  12:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید