اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت سبلان پلاستیک برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سبلان پلاستیک در تاریخ 1394.07.12در ساعت  12با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید