اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت زلال ایران برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زلال ایران در تاریخ 1394.06.08در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید