اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت ایفا سرام برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایفا سرام در تاریخ 1394.07.13در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید