اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه گروه بازرگانی جم برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  گروه بازرگانی جم در تاریخ 1396.09.22در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…