اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت یزد لوله برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت یزد لوله در تاریخ 1395.03.17 در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….