اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گوپله برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گوپله در تاریخ 1395.07.06در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….