اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گهرروش سیرجان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گهرروش سیرجان در تاریخ 1395.08.02در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….