اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کیفیت گسترش آریا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کیفیت گسترش آریا در تاریخ 1394.12.03در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید