اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کناف گچ برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کناف گچ در تاریخ 1395.06.23 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….