اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کشت و صنعت تخت شیرین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کشت و صنعت تخت شیرین در تاریخ 1395.03.03 در ساعت 10 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….