اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کاچیران برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کاچیران در تاریخ 1394.06.16در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید