اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کالای پتروشیمی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  کالای پتروشیمی در تاریخ 1395.04.05 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….