اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت چکادجنوب برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت چکادجنوب در تاریخ 1395.06.17 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….