اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پیشگام ابر البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پیشگام ابر البرز در تاریخ 1395.08.05در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….