اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پیشگامان کویر یزد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پیشگامان کویر یزد در تاریخ 1396.11.10در ساعت 10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….