اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پیشرو تجارت افق برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پیشرو تجارت افق در تاریخ 1395.11.20در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….