اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پروفیل یزد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پروفیل یزد در تاریخ 1395.02.08 در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….