اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پردازان سیستم نماد آرمان- پسنا برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پردازان سیستم نماد آرمان- پسنا در تاریخ 1394.06.08در ساعت 14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید