اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پدیدار نور قشم برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  پدیدار نور قشم در تاریخ 1395.08.04در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….