اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پترو اکسیر کیش برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو اکسیر کیش در تاریخ 1395.07.26در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….