اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پترو آموت پویا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو آموت پویا در تاریخ 1395.05.18 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….