اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پتروصنعت جنوب برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروصنعت جنوب در تاریخ 1395.06.24 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….