اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پتروشیمی مروارید برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی مروارید در تاریخ 1395.08.02در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….