اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پتروشیمی غدیر برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی غدیر در تاریخ 1395.03.03 در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….