اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پتروشیمی رازی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی رازی در تاریخ 1395.05.03 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….