اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پارس دارو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پارس دارو در تاریخ 1395.02.07 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….