اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پارس ام سی اس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پارس ام سی اس در تاریخ 1395.01.30 در ساعت 10 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….