اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ویستا بست برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ویستا بست در تاریخ 1395.03.12 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….