اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نورد میلاد یزد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نورد میلاد یزد  در تاریخ 1394.11.27در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید