اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نوآوران انرژی خاورمیانه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نوآوران انرژی خاورمیانه در تاریخ 1395.06.27 در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….