اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نخ پیوسته زاگرس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نخ پیوسته زاگرس در تاریخ 1395.05.03 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….