اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نانو فناوران دارویی الوند برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نانو فناوران دارویی الوند در تاریخ 1395.08.04در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….