اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نارفوم کار برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نارفوم کار در تاریخ 1395.02.20 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….