اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت موزاییک اتوماتیک میبد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت موزاییک اتوماتیک میبد در تاریخ 1395.02.13 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….