اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مواد مهندسی کران ابر بسپار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مواد مهندسی کران ابر بسپار در تاریخ 1395.07.27در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….