اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و مدیریت صف- رزموند برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و مدیریت صف- رزموند در تاریخ 1395.08.12در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….