اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی طرح و پالایش برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی طرح و پالایش در تاریخ 1395.06.08 در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….