اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک در تاریخ  1396.02.18 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….