اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسین عمران مارون برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسین عمران مارون در تاریخ 1395.07.14در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….