اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسین مشاور چگالش برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسین مشاور چگالش در تاریخ 1395.06.17 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….